wellness5

יומן מסע גרמניה 2014

יומן מסע גרמניה 2014

1 - ברלין - רציף 17

2 -  ברלין - מחאת הנשים ברוזנשטראסה

3 -  ברלין - ביח מלאכה למברשות של אוטו ויידט

4 -  ברלין - תמרורי דרך

5 -   ברלין - עוד קצת בעין יהודית

6 - ברלין - אנדרטת השואה והמוזיאון היהודי

7 - ברלין - שיטוט ראשוני

8 - ברלין - החומה

 

 

35

 

תגובות 

 
0 # הי,חמדה!גדולה 2014-12-25 13:15
מה שלומכם?....התגעגעתי.טוב שיש יומן...
הגב
 
חיפוש באתר או ברשת